Teenused

Võlgade sissenõudmine

Hoiatustempel

Kohtuväline võlgade sissenõudmine

Kohtulik võlgade sissenõudmine

Võlanõuete ost


Juriidiline nõustamine – koostame lepinguid jm. dokumente, anname konsultatsioone tsiviil-, haldus-, perekonna- ja pärimisõiguses.

Esindamine kohtus - esindame Teid tsiviil- ja halduskohtus, sh abielulahutuse, ühisvara jagamise ja elatise nõudes.

Raamatupidamisteenus - pakume raamatupidamisteenust firmadele ja FIE-dele.

Maksekäsu kiirmenetlus – esitame maksekäsu kiirmenetluse elektroonilises menetluses.

Likvideerimismenetlus - abistame firmade likvideerimisel, likvideerime ka võlgades firmasid.

Pankrotimenetlus - esitame pankrotiavalduse ja esindame Teid pankrotimenetluses.

Täitemenetlus – esitame Teie nõude Eesti parimatele kohtutäituritele, esindame Teid täitemenetluses.

Valmisfirmad – koostöös Õigusbürooga Krimonte pakume Teile Eesti, Läti, Leedu, Venemaa, Soome, Rootsi jt riikide valmisfirmasid.